ÇEVRE POLİTİKASI

ÇEVRE POLİTİKASI

lgili Çevre Mevzuatı gereklerini karşılamak.
Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirmek için çalışmak.
Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.
Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize yaymak.
Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.
Üretilen ürünleri ve üretim sürecini iyileştirmek
Ambalaj kullanımını ve atıkları azaltmak, geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve tekrar kullanmak.
Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirmek.
Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak.
Gelecekte üretilecek yeni ürünler, proses ve faaliyetlerle ilgili çevre etkenlerini kontrol altında tutmak ve olumsuz etkilerini minimuma indirmek.Hepimizin en önemli görevidir.

ÇEVRE POLİTİKASI

İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili tüm ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak, uluslararası standartlar doğrultusunda hareket etmek.
Sistematik bir yaklaşımla İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almak, sürekli gelişme prensibi ile İş Sağlığı ve Güvenliği konularında sürekli iyileştirme sağlamak.
Yeni ürün, tesis ve süreçlerin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından etkilerini projelendirme aşamasında değerlendirmek.
Tüm çalışanların katılımı ile tehlikeleri kaynağında kontrol altına alarak, kaza ve hastalıkları en aza indirmek
Çalışma sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda maddi ve manevi kayıpları en aza indirecek yöntemler geliştirmek.
Sivil toplum örgütleriyle projeler geliştirmek
Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişim için çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitmek. İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmek, Hepimizin en önemli görevidir.