• Anasayfa
 • Kurusal

ÇEVRE POLİTİKASI

Efereks olarak çevre politikamızın temel öğeleri şunlardır;

 • Doğal kaynakları sorumlu ve verimli bir şekilde kullanmak
 • Yenilenemez kaynakları korumak
 • Üretim sürecinde mümkün olduğu kadar yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını tercih etmek
 • Enerji tasarrufu sağlamak
 • Çevre dostu ürünler üretmek ve çevre dostu üretim süreçlerini işletmede uygulamak
 • Üretilen ürünleri ve üretim sürecini iyileştirmek
 • Üretimde fire oranını en aza indirmek
 • Geri dönüşümlü malzemeler kullanmak
 • Çevre dostu teknolojiler kullanmak
 • Kazalara karşı hazır olmak ve zarara uğramış çevreyi onarmak
 • Tedarikçileri konuyla ilgili bilgilendirmek ve gereken önlemleri almaları için destek olmak
 • Kamuyu işletmenin neden olduğu sağlık, güvenlik ve/veya çevre sorunları konusunda bilgilendirmek
 • Kabul gören çevreci denetleme yöntemlerini geliştirilmesini desteklemek vce gerekli raporları düzenlemek
 • Çevreci guruplar ile işbirliği içerisinde olmak
 • Sivil toplum örgütleriyle projeler geliştirmek
 • Faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıkları ve atıkların zararını azaltmak ya da yeniden kullanımını sağlamak amacıyla arıtma tesisi kurmak